Satış ve Danışma Hattı: (0312) 623 8757 Türkçe

Bilgi Bankası

ORGANİK GÜBRE VE MADDELER

Organik Maddeler


Amino asitler


Protein molekülleri, amino asit  dediğimzi birimlerin birbirine bağlanmasıyla meydana gelen zincirlerdir. Merkezi bir karbon atomuna; bir karboksil grubu , bir amin asit grubu, bir hidrojen atomu ve bir R grubu bağlanmış durumdadır. Fazladan bir karboksil grubu taşıyan amino asitler, asidik amino asitlerdir. Çünkü bunların yapısında H4 iyonu almak isteyen bir gruba karşılık H + iyonu vermek isteyen ik grup bulunmaktadır. Suda çözündükleri zmaan PH düşürürler. Bir amino asidin karboksil grubu ile diğer bir amino asidin amino grubundan bir molekül suyun açığa çıkmasıyla kovalent bir bağ oluşur. Birleşme sonucu amino asitler arasında meydana gelen bağa peplit bağı denir. Bu da; protein oluşumu demektir.

Enzim (Mayalar,Biokatalizatörler)

Canlı organizmalar tarafından üretilen organik madde üretimi ve parçalanmasında aracılık eden, kimyasal reaksiyonlarda kendisi değişikliği uğramayan, genellikle yüksek molekül ağırlığnda protein yapısındaki bileşiklerdir. Bitki hayatının tüm temel  olayları için enzim kontrollü reaksiyonlar gereklidir. Solunum, büyüme, ksa kasılması fotosentez azot tesbiti , sindirim v.b...

Yapısal olarak enzim iki çeşittir.

-Protein kaynaklı enzim(apoenzim)
-Fosfat içeren organik moleküller (koenzim,fosfat,bakır, çinko, demir v.b..)

Enzimlerin parçalayıcı ve taşıyacı özelliğinden yararlanılmıştır.
Karbonhidratlar:Bitki hücrelerinin önemli enerji kaynağını meydana getirirler.Bitkisel hücrelerde, hücre çeperinin yapısına girerek destek elemanı olarak da rol oynarlar. Ayrıca, nükleik asitlerin yapısına katılırlar.
Lipidler:Yapılarında, karbon hidrojen ve oksijen kapsayan canlı organizmalar için önemli organik bileşkenlerdir. Bunlar , yağ asitlerinin alkollerle meydana getirdiği esterlerdir. Bitkisel karotin denen renk maddeleri taşırlar.
Bunlar lipidlerle ele alınır. Çünkü suda erimezler, yağsı bir içeriğe sahiptirler. Bitkileri ışığa yöneltirler. Havuçtaki karotin (turuncu) dometesteki  renk maddesi (Kırmızı) gibidir.

Proteinler: Hücrenin moleküler yapısının en önemli bileşkenlerindendir. Yapılarında karbon, hidrojen oksijen, azot ve çoğunlukla kükürt ve fosfor da bulunur. Makra mokülü olan bu bileşikleri hücrelerin çeşitli kısımlarının (Plazma zarı, organeller, nukleus zarı gibi) enzimlerin be bazı hormonların yapısını oluşturur.


Organik Gübreler 

Organik gübreler, içerdikleri yüksek miktardaki organik madde nedeniyle toprağa verilirler. Organik yapılı gübreler esas itibariyle toprağın organik madde kapsamını artırır. Çünkü S-CAN içerisinde bulunan organik maddenin toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapılan üzerinde çok yönlü olumlu etkileri vardır. Aynı zamanda, bütün bitki besin elementlerin içerir. Bu nedenle, organik nitelikli gübre olan S-CAN besin kaynağıdır.

Humus: Hayvansal ve bitkisel maddelerin binlerce yıl toprak altında ayrışması ile doğal olarak oluşan ideal bir organik gübredir. İçerdiği hmik fulvik ve ulmik asitler ile toprağın tekstür ve striktirrünü düzenleyip bitkide vajattif gelişmeyi teşvik eder.

Hümik asit: Bincler yılda, sıkışma ile oluşan basınç altında kalarak meydana gelen maden filizlerinin ayrıştırılması ile ortay çıkan hümik asit, dünyada yapılan pek çok araştırmaya göre , gübrelerin etkilerini son derece artırmaktadır. Çözünmesi zor halde bulunan besin maddelerini erir hale geçirip bitkiler tarafından kullanılmaya hazır hale getirmektedir. Topraktaki yararlı mikroorganizmaların faaliyetlerini artırmaktadır.

 

HUMUSUN BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ ETKİLERİ

HUMUS

BİTKİ GELİŞİMİ DÜZENLEYİCİ

(POLYMERİC-POLYHYDROXY ACIDS) GENEL TİCARİ ADIYLA; HUMİK ASİTLER TARİHÇESİ;

İnsanlar için Allahın son uyarısı olan ve sosyal yaşamla bilim hakkında insanlara yol gösteren Kuran'ın sseksenyedinci sürresi olan el-ALA Suresinin 1.2.3.4. ve 5. ayetleri "Yaratıp düzene koyan, takdir edip yolgöstern, yeşil otu çıkarıp sonradan onu bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adın tesbih et demektedir. Her suresinde ve ayetinde akıl sahibi insanlara öğüt ve bilinmeyeni bildiren Yüce Yaradan bu ayetlerinde yeşil otun siyah koyu kıvamlı ve akışkan bir maddeye dönüşebildiğini ve bundan ilim sahibi olanların yararlanmasını istemektedir.

Kuran diğer birçok ayetinde "Ölü topraklarda, can verdik ve orada habbeler oluşturduk" bilgisini vererek ölü toprağı canlandıran bir güç hakkında insanlara yol göstermektedir. Günümüzden milyonlarca yıl evvel yaşadığı bilinen dev bitkilerden ve hayvanlardan günümüze kadar fosillerin incelenmesi ile bu canlıların bünyelerinde o dönemde yeryüzünde yaygın bulunan 104 elementin hemen hepsinin bulunduğu ve bu elementlerin tamamının bulunmasından kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Günümüzde serbest bulunan element sayısı 89 ve kullanılabilir sayısı 12 ye düşmüştür.

HUMUSUNUN BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ ETKİLERİ BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİ

1.Bitki enzimlerini uyarır
2.Bitkide ve toprakta organik katalizör olarak rol oynar
3.Su yosunları ve mayalarda olduğu gibi toprak mikro organizmaları tarafından istenirler ve hızla çoğalmalarını sağlarlar

4.Bitki köklerinin solunum ve olumunu hızlandırırlar
5.Bitkilerin vejetalif organlarının ve köklerinin büyümesini uyarır
6.Bitki hücre zarlarının geçirgenliğini artırarak bitki beslenmesini yükseltir.
7.Bitkin yaşam isteğini artırır
8.Bitkinin yaşama isteği ve tohumun çimlenme gücünü artırır
Bitki kök sistemi ve hücre çoğalmasını uyararak bitkinin dengeli büyümesini sağlar

 

KİMYASAL ETKİNLİĞİ

1.Toprağın özelliklerini, koruma gücünü artırır
2.Alkali şartlarda demirin bitki tarafından alınabilirliğini sağlar
3.Bitki gelişmesi için gerekli olan mineral maddelerin her ikisinide zenginleştirir
4.Bitkilerin ihtiyaçı olan kimyasal gübrelerin kök bölgesinde toprak suyunun tutulmasını sağlar
5.Toprağın iyon değişim kapasitesinin en uç noktalara çıkarır
6.Topraktaki elementlerin bitki tarafından alınabilir forma sokulmasını sağlar.

 

FİZİKSEL ETKİNLİĞİ

1.Toprağın parçalanma yapısını olumlu düzeye getirir.
2.Toprağın verimlilik kapasitesini artırır.
3.Toprağın havalanmasını artırır
4.Toprağın su tutma kapasitesini artırır.
5.Tohum yatağını güçlendirir
6.Toprak erozyonun önler

 

TÜRKİYE TOPRAKLARINDAKİ DURUMLARI

Traktör, pulluk, kimyasal gübreler ve tarımsal savaşım ilaçlarının yoğun kullanımı ile birlikte türk çiftçilerinin hayvancılık sektörü ile bitkisel üretimi bir arada yürütmemeleri, anız yakımları ve tarım topraklarının aşırı işlenmesinin sonucu olarak Türkiye tarım topraklarında organik madde oranı tampon seviyesi düzeyine düşmüştür. Topraklarınızda organik madde olmaması toprak mikro organizmaları ve toprak altı canlıların yok olmasına neden olmaktadır. Bu gelişimle, topraklarımız humik asitleri üretemez konuma düşmüştür. Topraklarımızın tekrar canlanması ve verimliliklerine kavuşabilmesi kısa sürede mümkün görülmemektedir. Ancak, organik madde ve SECAN kullanımı ile iki yıl gibi kısa sürede dönüştürülebilir. 

GÜBRELERİN UYGULAMA ZAMANI

Gübrelerin mahsul artışına olan etkisini çoğaltmak için gübre uygulama zamanı;

- Bölgenin iklimine
- Toprağın karakterine
- Gübrelenecek bitkinin cinsine ve
- Verilecek gübrenin çeşidine göre ayarlanması gerekir.

Bütün mesele, bitkinin ihtiyacı olduğu zaman ona gerekli olan besin maddesini sağlamaktır. Bu nedenle bazı bölgelerde yetiştirilen belirli bitkiler için verilmesi gerekli olan gübrenin tamamını bir defada ve genellikle ekimde verilirken, bazı hallerde bu miktar bölünmek suretiyle bitkinin çeşitli gelişme dönemlerinde bir kaç defa da verilmektedir. Gübrelerin çok erken veya çok geç verilmesi halinde bitkiye faydası büyük ölçüde azalır.

Gübre verme zamanı konusunda üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biriside tohumun çimlenmesi sırasında toprakta yeteri kadar bitkiye yarayışlı besin maddesi bulunmasını sağlamak ve gübreleme zamanını buna göre ayarlamaktır. Aksi halde, toprağa verdiğimiz gübreden beklenen faydayı sağlayamayız.

Çeşitli bölgelerde ekilecek çeşitli bitkiler için gübre verme zamanı konusunda herkesin uyacağı bir tek zaman vermek mümkün değildir.


GÜBRELEME YAPILMADAN ÖNCE HANGİ GÜBREDEN, NE KADAR, NE ZAMAN ve NASIL KULLANICAĞIN ÖĞRENMEK GEREKİR

Karlı bir gübreleme ancak, bitkinin isteği olan gübre cins ve miktarını bilmek ve bu gübreleri en uygun zamanda ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir.

Burada önemli olan diğer bir husus da gübre ye en az parayı vererek en fazla ürünün nasıl kaldırılacağını bilmektir. Fazladan atılan gübre fazladan para demektir. En kazançlı gübrelemeyi yapabilmek için öncelikle toprağımızdaki besin maddesi miktarını bilmemiz gerekir. İşte bunun için TOPRAK ANALİZİ yaptırmalıyız.

Toprak analizleri, bu amaçla kurulmuş laboratuarlarda kimyasal yollarla yapılır. Bu analizler sonucu toprak içerisindeki bitkiye yarayışlı besin maddesi miktarları ortaya konur. Ve böylece o toprakta yetiştirelecek bitkinin büyümesi ve iyi bir ürün alınması için hangi besin maddesinin eksik olduğu bilindiğinden, topraktaki bu eksiği tamamlayacak miktarda gübrenin atılması bol ürün, kalite ve kazanç sağlayacaktır.

TOPRAK ANALİZİNİN ÖNEMİ

Bitkisel üretimde daha kaliteli, daha bol ürün almak için gübre kullanımı önemli bir faktördür. Gübre; bitkinin beslenmesinde, toprağın besin maddeleri bakımından zenginleştirmek için uygulanır. Toprak canlı bir varlıktır.. Her canlı gibi onunda beslenmeye ihtiyacı vardır. Toprağı beslerken, gübreyi toprağı en uygun zamanlarda, bitkinin isteği olan (makro ve mikro) cinsten ve en uygun miktarlarda atmalıyız ki;

- Faydalı olsun
- Ekonomik olsun


Bu nedenle toprak analizine ihtiyaç vardır.

TOPRAK ANALİZİNİN AMACI

Topraklarda bulunan bitkiye yarayışlı besin maddesi miktarlarını bularak o topraklarda yetiştirilecek bitkinin isteği olan gübre cins ve miktarlarını ortaya koymaktır. Çiftçinin kafasında, daima tarlasında yetiştirdiği ürün için hangi gübrenin.  NE KADAR, NE ZAMAN ve NASIL kullanacağına dair sorular vardır.


GÜBRELEME YAPILMADAN ÖNCE HANGİ GÜBREDEN, NE KADAR, NE ZAMAN ve NASIL KULLANICAĞIN ÖĞRENMEK GEREKİR

Karlı bir gübreleme ancak, bitkinin isteği olan gübre cins ve miktarını bilmek ve bu gübreleri en uygun zamanda ve şekilde toprağa uygulamakla yapılabilir.

Burada önemli olan diğer bir husus da gübre ye en az parayı vererek en fazla ürünün nasıl kaldırılacağını bilmektir. Fazladan atılan gübre fazladan para demektir. En kazançlı gübrelemeyi yapabilmek için öncelikle toprağımızdaki besin maddesi miktarını bilmemiz gerekir. İşte bunun için TOPRAK ANALİZİ yaptırmalıyız.

Toprak analizleri, bu amaçla kurulmuş laboratuarlarda kimyasal yollarla yapılır. Bu analizler sonucu toprak içerisindeki bitkiye yarayışlı besin maddesi miktarları ortaya konur. Ve böylece o toprakta yetiştirelecek bitkinin büyümesi ve iyi bir ürün alınması için hangi besin maddesinin eksik olduğu bilindiğinden, topraktaki bu eksiği tamamlayacak miktarda gübrenin atılması bol ürün, kalite ve kazanç sağlayacaktır.

Organik Tarım Nedir ?

Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal ilaçların hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübrenin alması temeline dayanan Organik Tarım Sistemi geliştirilmiştir. FAQ ve Avrupa Birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Almanca ve Kuzey Avrupa dillerinde" Ekolojik Tarım" Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca da "Biyolojik Tarım" İngilizce de "Organik Tarım" Türkiyede ise Ekolojik Tarım ve  Organik Tarım eş anlamlı kullanılmaktadır.

Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında , organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası bitkinin direncini artırma doğal düşmanlardan faydanlanmayı tavsiye eden bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasının öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.


Neden Organik Gübre ?

Yıllardır kimyasal gübrelerin kullanımı verimi artırmanın yanında, toprakta yorgunluğa ve canlılığın azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum ne yazık ki toprağın çoraklaşmasını hızlandırmaktadır. Tprakta su ve oksijen tutan, besin maddelerini obserbe eden, mikro organizma faaliyetlerini hızlandıran en önemli etmen organik maddelerdir. Organik maddeler; hayvansal, bitkisel ve humus esaslı kaynaklardır. Hayvansal ve bitkisel organik maddeler kısa ömürlü(azami 8 ay) ve tuz konstrasyonlarının yüksek olması sebebi ile kalıcı ve uygun değildir. Doğal humuslar ise uzun ömürlü organik maddeler olup katyon değişim kapasitelerinin bütün organik gübrelerden daha yüksek olması sebebi ile besin maddelerini en yüksek düzeyde absorbe ederek bitkiye yavaş yavaş ve uzun zamanda verirler.

Somut bir kalkınma süreci içerisinde bulunan ülkemizde de ORGANİK GÜBRELER artan bir hızla kullanılmaya başlamıştır.

Bu nedenle firmamız GÜNSEL ORGANİK TARIM  insan sağlığını esas alan bir görüşten hareket ederek siz sevgili çiftçilerimize (üreticilerimize), üstünlüğü Avrupa kanıtlanmış olan yeni bir ürünü sizlere sunmaktan mutluluk duymaktadır.